Ejerforeningen 

Ålborggade 28-32/Randersgade 49

Information til nye beboere i foreningen                 

        Vi er en velfungerende ejerforening med 45 lejligheder (henholdsvis 2- og 3-værelses lejligheder). Ejendommen fra 1893 er velholdt, det samme er gårdanlægget. Gården blev renoveret i 1996 i forbindelse med byfornyelsen og bliver løbende vedligeholdt.

VIGTIGT

Det er sælger/købers opgave at kontakte ISTA for aflæsning af målere (varme og vand) ved overdragelse , telefon: 77 32 33 77  www.ista.dk

Sælger/køber er også selv ansvarlig for aflæsning af EL og GAS ved overdragelse.

https://www.dongenergy.dk/privat     http://www.hofor.dk/

Ved køb af lejlighed sørg for at få gadedørsnøgler (system nøgle) fra sælger. Anskaffelse af nye nøgler koster ca. 170 kr. pr. stk. Skal købes gennem ejerforeningen (praktisk administrator)

Nøgler til postkassen skal også overdrages fra sælger, ejerforeningen kan ikke hjælpe med ekstra nøgler til disse.

******

        Ejerforeningens administration varetages af bestyrelsen i samarbejde med administrationsselskabet Boligexperten www.boligexperten.dk (for kontaktoplysninger se under menupunkt: Administration) og vores praktiske administrator (vicevært) Christopher Nordberg.

        De øvrige bestyrelsesmedlemmer fremgår af vores generalforsamlingsreferat eller i menupunktet bestyrelsen til venstre på siden.

VASKERI. I stuen i Ålborggade 28 har vi etableret et fælles vaskeri. Ønsker man at blive medlem af vores vaskeklub, betales kr. 375 pr. kvartal (125 pr. måned), hvorefter man vil have fri adgang til to vaskemaskiner og en stor tørretumbler. Vasketid skal forinden reserveres i kalenderen, der forefindes i vaskekælderen. Henvendelse vedr. indmelding i vaskeklubben skal rettes til Boligexperten. Åbningstid for vaskeriet er fra 8 til 22, og max. vasketid er 4 timer pr. gang.

INTERNET. Der er indlagt fiber-bredbånd i ejendommen. Bestil hos  www.andels.net 

KABEL-TV. Der er mulighed for Kabel-tv fra to udbydere.  www.andels.net og www.yousee.dk . Det er værd lige at sætte sig ind i forskellen på de produkter der tilbydes, da der er ret store forskelle på produkter og pris.

Gældende for både Internet og TV er at det er helt frivilligt, der er ingen krav om at beboerne skal benytte sig af disse tilbud.

I henhold til brandvedtægten gør vi opmærksom på, at der ikke må opbevares ting på bagtrappen, og at man sørger for at rydde op efter sig på fællesarealerne. Der må heller ikke stå cykler i gennemgangene til gården. 

Vi opfordrer endvidere alle til at male deres vinduer udvendigt. Maling betales af ejerforeningen og erhverves ved henvendelse hos den praktiske administrator. Farvekoden er RAL 8016

Storskrald og farligt affald. Der er mulighed for at komme af med dette i gården ud for Ålborggade nummer 20

        Navneskilte på vores dørtelefoner bestilles hos vores praktiske administrator, som sørger for rekvirering og opsætning. Vi vil gerne frabede os hjemmelavede plasticmærker o. lign.

        Såfremt et foreningsmedlem påtænker ombygningsarbejde, fester, e. lign. i dennes lejlighed henstilles der til, at disse aktiviteter varskos i god tid overfor berørte medlemmer vha. tavleopslag således at støjgener minimeres mest muligt.

        Ejerforeningen har et samarbejde med en række håndværkere (elektrikere, VVS m.m.). Navn og telefonnummer på disse kan fås ved henvendelse til den praktiske administrator eller ved at kigge under menupunktet: Administration. Egne håndværkere kan selvfølgelig også benyttes.

        Nøgler til kælderrum med fælles vand- og varmeanlæg udlånes efter aftale med den praktiske administrator.

        Generalforsamlingen, der afholdes årligt i midten af maj er din/jeres mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes i Ejerforeningen.

        Har du/I i øvrigt lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet er der rig mulighed herfor.

        Endnu engang VELKOMMEN


opdateret 3. Maj 2017